پریدوت Peridot

پریدوت Peridot نام پریدوت ریشه در زبان یونانی دارد ولی معنی آن مشخص نیست شاید انتخاب نام پریدوت با توجه به سطوح متعدد بلور این کانی أخذ شده باشد. پریدوت یکی از معدود سنگ‌های جواهری است که فقط دارای یک رنگ می‌باشد که اساساً به رنگ سبز زیتونی شهرت دارد. میزان غلظت رنگ سبز در این کانی بستگی به میزان […]

» Read more
1 2 3 27