نمونه کارهای دانشجویان طلاسازی

آویز طرح خدا

دانشجو : پوریا خرمی

دوره آموزشی:

طلا و جواهر سازی و مخراجکاری

 

دستبند طرح برگ

دانشجو : مهرنوش خسروی راد

دوره آموزشی: طلاسازی

 

آویز فیروزه (طرح مادر)

دانشجو : نفیسه پوریان

دوره آموزشی:

طلا و جواهر سازی و مخراجکاری

 

 

آویز ملیله

دانشجو : سهراب وجدی

دوره آموزشی:

طلا سازی و ملیله کاری

 

آویز آماتیس

دانشجو : ماجده تقوی

دوره آموزشی:

طلاسازی

 

 

آویز یاقوت

دانشجو : زهره صادقی

دوره آموزشی:

طلا و جواهر سازی و مخراجکاری

 

 

زنجیر آویز گل

دانشجو : دلارام غفاری

دوره آموزشی:طلا سازی

 

 

انگشتر رز

دانشجو : رزا کیگاسری

دوره آموزشی:طلا سازی

 

 

گردنبند رز

دانشجو : زینب کیگاسری

دوره آموزشی:طلا سازی