نمونه طراحی های دانشجویان ( کامپیوتری )

 

طراحی گردنبند

دانشجو : مینا محبی

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

 

انگشتر جواهر

دانشجو : مریم جوهریان

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

 

زنجیر آویز

دانشجو : میترا جوهریان

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

 

طراحی گردنبند

دانشجو : آیدا عرفانیان پور

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

 

طراحی انگشتر یاقوت

دانشجو : محسن غلامی

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

 

 

طراحی آویز فیروزه و رز

دانشجو : سیده زهرا میرلو

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

 

طراحی انگشتر روبی

دانشجو : مجید شمس

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

مدت آموزش : ۲ ماه

طراحی انگشتر زمرد

دانشجو : آسیه خامنه

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

 

طراحی آویز جواهر

دانشجو : پانیذ سرلک

دوره آموزشی : طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس