آموزش دوخت روپوش، ربدوشامبر ،کت و پیژامه …

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش دوخت روپوش، ربدوشامبر ،کت و پیژامه بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش دوخت روپوش، ربدوشامبر ،کت و پیژامه …

 

لباس خواب یا پیراهن شب پوشاکی است که برای پوشیدن در هنگام خواب در نظر گرفته شده‌است. این پوشاک تا حدودی بلندتر از پیراهن‌های معمول است، که تا پایین ران یا زیر زانو رسیده و بخشی از پاها را بدون پوشش قرار می‌دهد. به‌طور کلی این پوشاک برای جلوگیری از محدود شدن فرد پوشنده آن در حالی که خواب است گشاد در نظر گرفته می‌شود.

 

رُبدوشامبر به معنی «جبه اتاق‌خواب» که در ایران ممکن است رُبدوشان هم تلفظ شود، یک نوع از پوشاک داخل منزل است که معمولاً بر روی تنپوش خواب یا فقط پیژامه پوشیده می‌شود.

 

 

ادامه مطلب