ایران مهارت چیست؟

ایران مهارت چیست؟

ایران مهارت یک طرح ملی است که به تصویب و تفاهم مشترک بین سازمان فنی و حرفه‌ای و وزات آموزش و پرورش رسیده است. هدف اولیه از اجرای این طرح، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مهارت آموزی برای دانش‌آموزان متوسطه اول در دبیرستان ها و به کمک آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای می‌باشد.

حدود ۵۰۰ رشته فنی زیر مجموعه طرح ایران مهارت می‌باشد که دانش‌آموزان بر اساس نیاز و علاقه مندی خود می بایست یک یا چند مهارت را برگزیده و در طول مدت تحصیل خود در مقطع متوسطه اول در زمان ۴ تا ۴۰ ساعت آن مهارت ها را بیاموزند.

هدف از اجرای این طرح تقویت مهارت های فنی دانش‌آموزان به منظور آمادگی بیشتر برای ورود به بازار کار می‌باشد، چرا که تنها آموزش آکادمیک جهت اشتغال به کار بصورت حرفه‌ای کافی نمی‌باشد. دانش‌آموزان طی دوره‌های ایران مهارت بصورت عملی مهارت های فنی مورد علاقه خود را فرا خواهند گرفت.

این موضوع در توسعه کارآفرینی و ایجاد انگیزه بسیار مؤثر خواهد بود و دانش‌آموزان را از محفوظات کتاب های درسی خارج می نماید.

مدرک ایران مهارت

این طرح خارج از برنامه درسی مدرسه خواهد بود و همچنین در پایان دوره برای دانش‌آموزان گواهینامه نیز صارد می گردد که به عنوان اولین رزومه کاری معتبر آنان برای ورود به بازار کار محسوب می گردد.

مدارس مجری طرح ایران مهارت

پس از اجرای طرح ایران مهارت در مدارس، علاوه بر اینکه نمره کسب شده در کارنامه منظور می گردد به دانش‌آموزان گواهی مهارت فنی و حرفه‌ای نیز ارائه می شود.

در واقع با ایران مهارت علاوه بر افزایش ظرفیت مهارت آموزی، دانش‌آموزان قبل از ورود به دوره متوسطه دوم حداقل ۱۰۰ ساعت دوره مهارتی آموزش دیده اند.

ثبت نام در ایران مهارت

برای ثبت نام در طرح ایران مهارت ابتدا می بایست مدیران مدارس وابسته به اهداف مجموعه و یا علاقه دانش‌آموزان یکسری دوره از رشته های ایران مهارت را سایت این مجموعه انتخاب کرده و با آموزشگاه‌ مد و جواهر ایران برای شیوه برگزاری دوره وارد مذاکره شوند.

پس از انعقاد قرارداد بین دبیرستان و آموزشگاه‌ مد و جواهر ایران، هر دو مجموعه می بایست اطلاعات قرار داد خود را در سایت سما وارد نمایند تا ثبت نام در ایران مهارت برای هر دو مجموعه به انتها برسد.

ثبت نام دانش‌آموزان در ایران مهارت

ثبت نام دانش‌آموزان در ایران مهارت برای دریافت مدرک و گواهی حضور در دوره توسط آموزشگاه‌ مد و جواهر ایران انجام می شود.

پس از اتمام دوره با توجه به فرم هایی که در اختیار مدارس قرار داده شده اطلاعات دانش‌آموزان به کمک آموزشگاه‌ مد و جواهر ایران در پروتال سازمان فنی و حرفه‌ای وارده شده و مدارک کارآموزان صادر می گردد.