آموزش پداگوژی مربیگری حرفه‌ای

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش پداگوژی مربیگری حرفه‌ای بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش پداگوژی مربیگری حرفه‌ای

 

در دوره آموزشی فراخواهید گرفت که پداگوژی واژه‌ای یونانی است که از واژه پُدس گرفته شده است و به معنی تعلیم و تربیت اطفال، آموزش و پروش و تربیت اخلاقی می‌باشد. معنی گسترده آن هنر یا علم وجودی یک معلم است. به منظور یادگیری هر حرفه‌ای می‌تواند دوره پداگوژی استفاده شود. از آرایشگری، خیاطی، آشپزی و سایر علم و هنر می‌توان با فراگیری دوره آن به مربی حرفه‌ای تبدیل شد. در گذشته پداگوژی هنر و علم تربیت کودکان بوده است و بسیاری از موارد مترادف با واژه تدریس یا تعلیم و آموزش به کار برده شده است. در حال حاضر پداگوژی مفهوم گسترده‌تری یافته است و در موارد مختلفی به کار می‌رود. از جمله : علم، فلسفه علمی، اخلاق، فنون مختلف و آفرینش آثار زیبا.


فراگیران با این روش به جای نگرش و مهارت‌های خود، بتوانند با راهنمایی دبیر، به کشف و نوآوری سوق یابند. فراگیری که به چه دانشی، نگرشی و یا مهارتی نیاز دارند و چگونه و از چه راهی می‌توانند آنها رابدست آورند.

 

 

ادامه مطلب