آموزش مشاوره تاسیس آموزشگاه

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش مشاوره تاسیس آموزشگاه بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش مشاوره تاسیس آموزشگاه

 

در این دوره خواهید آموخت که رکن اصلی فعالیت‌های سازمان فنی وحرفه‌ای، آموزش است که عملیات اجرائی آن همگام با تازه‌های علوم و فنآوری روز با استانداردهای بین‌المللی، ماموریت و هویت سازمان را شكل می‌دهد این آموزش‌ها علمی، عملی، و کاربردی بوده که به منظور ایجاد مهارت و تخصص به منظور کسب توانائی دراحراز شغل ارائه می‌شود و منجر به دریافت گواهینامه مهارت می‌گردد.

 

توانمندسازی و سهم‌بری بخش خصوصی در حوزه امور غیرحاکمیتی و استفاده از ظرفیت‌هایی که در قوانین و ضوابط مرتبط با ماموریت‌ها قانون کار 111و 111و تكالیف آموزشی سازمان، بویژه در درخصوص جلب مشارکت واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و افراد حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات آموزش مهارتی در کشور پیش‌بینی شده است، نیازمند اصلاح رویه‌ها و تسری در تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت است.

 

 

ادامه مطلب