آموزش مدیریت بر حوزه آزمون

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش مدیریت بر حوزه آزمون بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش مدیریت بر حوزه آزمون

 

مدیر حوزه آزمون شغلی از گروه مدیر آموزش است که وظایفی از قبیل اجرای قوانین و مقررات سنجش، نظارت بر فعالیت‌های سنجشی، نظارت  بر حسن انجام سنجش را در بر می‌گیرد.مدیر حوزه سنجش باید شایستگی و توانایی انجام کار در محیط و شرایط گوناگون را به طور موثر و کارا برابر سازمان فنی حرفه‌ای داشته باشد.

 

کارکردهای مدیر سنجش؛ شامل برنامه‌ریزی جهت برقراری آزمون، سازماندهی امتحان، رهبری و کنترل آزمونها و سنجش در سازمان‌های آموزشی است. هدف مدیر آزمون ؛ بهبود اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت در برگزاری صحیح آزمون در سازمان‌های آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است مانند مجتمع آموزشی جواهر ایران که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد.

 

ادامه مطلب