آموزش مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه‌ای

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه‌ای بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه‌ای

 

مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه‌ ای شغلی از گروه مدیریتی است که وظایفی از قبیل برنامه‌ریزی آموزشی، اجرای قوانین و مقررات، نظارت بر فعالیت‌های آموزشگاه، ارزشیابی دوره‌های در حال اجرا، مدیریت مالی آموزشگاه، رسیدگی به امور کارآموزان و کارکنان، تهیه گزارش‌های اداری، نظارت و اعمال مدیر بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنان و مربیان را در بر می‌گیرد.

مدیر آموزشگاه باید شایستگی و توانایی انجام کار در محیط و شرایط گوناگون را به طور موثر و کارا برابر استاندارد سازمان فنی حرفه‌ای داشته باشد.

 

کارکردهای مدیر؛ شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در سازمان‌های آموزشی است. هدف مدیر آموزشی؛ بهبود اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت در سازمان‌های آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است مانند مجتمع آموزشی جواهر ایران که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد.

 

در تئوری سیستم‌های اجتماعی، سه سبک مدیریت شناسایی شده‌است:

 

سبک هنجار مدار (تأکید بر بعد هنجاری و انتظارات سازمانی)،

سبک فرد مدار (تأکید بر بعد شخصی و انگیزها و نیازهای کارکنان)،

سبک موقعیتی (تأکید بر بعد هنجاری یا بعد شخصی به تناسب موقعیت و شرایط).

نظریه گتزلز و گوبا در ارتقاء علمی این رشته تأثیر بسیار مهمی داشته‌ است به‌طوری‌که توسط سایر دانشمندان مورد توجه قرار گرفته و بسط یافته‌است. مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آثار علمی گتزلز در حیطه …

 

 

ادامه مطلب