آموزش تدوین‌گری استانداردهای آموزشی

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش تدوین‌گری استانداردهای آموزشی بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش تدوین‌گری استانداردهای آموزشی

 

در دوره آموزشی فراخواهید گرفت که مطالب مورد تدریس به همراه فهرست تجهیزات و مواد مصرفی، زمان آموزش، شرایط مربی، شرایط کارآموز و سایر اطلاعات در مجموعه‌ای به‌نام استانداردهای مهارت تعریف شده است. این استانداردها که دارای کد بین‌المللی است توسط مربیان، کارشناسان و شاغلین بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، دانشگاهیان و… طی مراحلی تدوین می‌نمایند. هر استاندارد تاریخ اعتبار دارد و پس از آن باید بازنگری گردد. چارچوب استانداردها در سراسر کشور یکسان می‌باشد.

 

یکی از دغدغه‌ها و مسائل اصلی کارشناسان حوزۀ آموزش فنی و حرفه‌ای چگونگی حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و ارایه آموزش‌های مهارتی متناسب با بازار کار است. بی‌شک در این زمینه تدوین استانداردهای جدید پس از نیازسنجی نقش اصلی و پایه‌ای ایفا خواهد کرد.

 

 

ادامه مطلب