آموزش آنلاین کارشناسی نظام‌های آموزشی

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش آنلاین کارشناسی نظام‌های آموزشی بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش آنلاین کارشناسی نظام‌های آموزشی

 

در این دوره خواهید آموخت که آموزش فنی وحرفه‌ای باید بخش مکمل نظام آموزشی همه جانبه باشد، و به این سبب باید به محتوای فرهنگی آن توجه کافی شود. آموزش فنی و حرفه‌ای باید از تربیت افراد برای شغل ویژه که با فراهم کردن مهارت‌ها و دانش لازم برای افراد و همراه با آموزش عمومی، شخصیت و منش افراد را نیز پرورش دهد و توانایی درک، داوری، اظهار وجود و سازگاری با فضاهای گوناگون را در آنان تقویت کند. برای رسیدن به چنین هدفی، محتوای فرهنگی آموزش فنی وحرفه‌ای باید بروز و کاملا علمی و عملی باشد. بنیادی‌ترین مانع در راه گسترش آموزش فنی وجود نگرش منفی بسیاری از افراد نسبت به این آموزش است.

جهت بررسی راه‌های جذب دانش آموزان مستعد به آموزش های فنی و حرفه‌ای و نیز عواملی که در انتخاب رشته دانش آموزان تاثیر گذارند تحقیقات و پژوهش‌هایی به عمل آمده است. عوامل آموزشگاهی مانند میزان آگاهی از هزینه‌های تحصیلی رشته‌های فنی وحرفه‌ای، تنوع رشته‌های فنی و حرفه‌ای، تجهیزات و امکانات کارآگاهی آموزشگاه، دوری و نزدیکی محل مراکز آموزشی، وجود مربیان فنی و شایسته است. امید دست یافتن به اشتغال، درآمد و وضعیت اقتصادی خانوادگی از عوامل گرایش دانش آموزان به این سیستم آموزشی است.

 

 

ادامه مطلب