آموزش آنلاین مشاوره و هدایت آموزشی

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش آنلاین مشاوره و هدایت آموزشی بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش آنلاین مشاوره و هدایت آموزشی

 

در دوره آموزش مشاوره و هدایت آموزشی فراخواهید گرفت که مشاوره و هدایت شغلی به عنوان یکی از مهم‌ترین آموزش‌ها نقش بسیار مهمی در فرایند جامعه‌پذیری و اجتماعی کردن اعضای جامعه ایفا می‌کند. این مسأله به ویژه در آموزش کارآموزان از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا مشاوره و هدایت شغلی تکوین بخش رشد شناختی، زیستی و اجتماعی کاراموزان بوده، با انتقال اخلاق، رسوم، هنجارها، ارزش‌ها و مهارت‌ها به نسل جدید و فراهم کردن زمینه مناسب برای رشد استعدادها و قابلیت‌های بالقوه کاراموزان موجب شکوفایی استعداد و افزایش عملکرد شغلی آنان می‌شود. بنابراین، کارشناسان آموزشی تلاش برای افزایش کیفیت رضایت و موفقیت کارآموزان را یکی از ضرورت‌های نظام آموزشی موفق دانسته و معتقدند، همه نظام‌های آموزشی باید عوامل مؤثر بر عملکرد پیشرفت کارآموزان را شناسایی و آن را به گونه‌ای تنظیم کنند تا به رشد و موفقیت کارآموزان بینجامد. مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار وهماهنگ باشد.

 

 

ادامه مطلب