آموزش آنلاین مدیریت بر حوزه آزمون

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش آنلاین مدیریت بر حوزه آزمون بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش آنلاین مدیریت بر حوزه آزمون

 

مدیریت بر حوزه آزمون شغلی از گروه مدیریت آموزشی است که وظایفی از قبیل اجرای قوانین و مقررات آزمونی، نظارت بر فعالیت‌های آزمونی، نظارت و اعمال مدیریت بر حسن انجام آزمون را در بر می‌گیرد.مدیریت بر حوزه آزمون باید شایستگی و توانایی انجام کار در محیط و شرایط گوناگون را به طور موثر و کارا برابر سازمان فنی حرفه‌ای داشته باشد.

 

کارکردهای مدیریت بر حوزه آزمون؛ شامل برنامه‌ریزی جهت برقراری آزمون، سازماندهی آزمون، رهبری و کنترل آزمون و سنجش در سازمان‌های آموزشی است. هدف مدیر آزمون ؛ بهبود اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت در برگزاری صحیح آزمون در سازمان‌های آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است مانند مجتمع آموزشی جواهر ایران که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد.

 

ادامه مطلب