آموزش آنلاین مدیریت آموزش

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش آنلاین مدیریت آموزش بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش آنلاین مدیریت آموزش

 

در این دوره خواهید آموخت که توانایی برنامه‌ریزی، اجرا  و ارزیابی یک دوره آموزشی از تخصص‌های یک مدیر آموزش موفق می‌باشد. و همچنین پیشبینی بودجه آموزش، ارزیابی آموزشی و تعیین سازوکار مناسب برگزاری یک دوره آموزشی ازدیگر خصوصیات مدیر آموزش خواهد بود. مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی‌مابین آن‌ها در سازمان‌های آموزشی است.

 

کارکردهای مدیر آموزش؛ شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در سازمان‌های آموزشی است. هدف مدیر آموزشی؛ بهبود اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت در سازمان‌های آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است مانند مجتمع آموزشی جواهر ایران که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد.

 

در تئوری سیستم‌های اجتماعی، سه سبک مدیریت شناسایی شده‌است:

 

سبک هنجار مدار (تأکید بر بعد هنجاری و انتظارات سازمانی)،

سبک فرد مدار (تأکید بر بعد شخصی و انگیزها و نیازهای کارکنان)،

سبک موقعیتی (تأکید بر بعد هنجاری یا بعد شخصی به تناسب موقعیت و شرایط).

نظریه گتزلز و گوبا در ارتقاء علمی این رشته تأثیر بسیار مهمی داشته‌ است به‌طوری‌که توسط سایر دانشمندان مورد توجه قرار گرفته و بسط یافته‌است. مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آثار علمی گتزلز در حیطه …

 

 

ادامه مطلب