آموزش آنلاین آزمونگری فنی و حرفه‌ای

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش آنلاین آزمونگری فنی و حرفه‌ای بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش آنلاین آزمونگری فنی و حرفه‌ای

 

در این دوره خواهید آموخت که توانایی اجرا یک آزمون از تخصص‌های یک آزمونگر موفق می‌باشد. مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی‌مابین آن‌ها در سازمان‌های آموزشی است.

 

کارکردهای آزمونگر در سازمان‌های آموزشی است. هدف مدیر آموزشی؛ بهبود اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت در سازمان‌های آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است مانند مجتمع آموزشی جواهر ایران که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد.

 

 

ادامه مطلب