آموزش آنلاین چهره‌پردازی با نرم افزار

تماس بگیرید


جهت ثبت‌نام اینترنتی در دوره آموزش آنلاین چهره‌پردازی با نرم افزار بر روی گزینه ثبت‌نام و خرید دوره آموزشی کلیک کنید.

 


مختصری از توضیحات دوره آموزشی


 

آموزش آنلاین چهره‌پردازی با نرم افزار

 

 

ویرایش تصویر (یا نگاره) شامل هر فرایند ایجاد تغییر در تصاویر می‌باشد. ویرایش تصویر همچنین شامل همه عکس‌های دیجیتال و عکس‌های آنالوگ می‌شود. یکی از پیش نیازهای بسیاری از برنامه‌های ذکر شده، روش انتخاب بخش (های) یک تصویر است، در صورت امکان انتخاب بخشی از تصویر، تغییرات را تنها در بخش مورد نظر و بدون تأثیر بر کل تصویر انجام می‌شود. بیشتر برنامه‌های گرافیکی چند راهکار برای انجام این کار دارند که ممکن است دارای هوش مناسبی بوده و بتواند بر اساس رنگ یا جداسازی گوشه‌ها بخش‌ها را جداسازی و بخش مورد نظر کاربر را انتخاب کنند. 

  

 

ادامه مطلب