آموزشگاه جواهر ایران

افتخاری دیگر برای آموزشگاه جواهر ایران

تهیه و تدوین سوالات آزمونی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

افتخاری دیگر برای جواهر ایران

مجموعه تحقیقاتی و آموزشی برتر در امر اشتغال و کارآفرینی

آموزشگاه برتر کشور در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶  آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی این مجموعه آموزشی و معرفی بیش از ۹۵ درصد از دانشجویان این مجموعه به بازار کار و همچنین قبولی ۱۰۰% دانشجویان این مجموعه آموزشی،برآن داشت تا سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳در سالن ۱۷ شهریور وزارت کار و امور اجتماعی بار دیگر و برای چند سال پی در پی مجموعه آموزشی جواهر ایران را به عنوان آموزشگاه برتر شناخته و از این مجموعه تقدیر کرد.

آموزشگاه مد ایران آموزشگاه مد ایران آموزشگاه مد ایران
مد ایران

مجتمع آموزشی جواهر ایران

تهران-میدان آرژانتین ابتدای خیابان زاگرس ساختمان شرق پلاک ۹ واحد ۳

تلفن‌های تماس و مشاوره :

۸۸۴۴۰۰۷۶ – ۰۲۱

۸۸۱۹۵۲۹۳ – ۰۲۱

۸۸۱۹۵۲۹۶ – ۰۲۱

۸۸۱۹۵۲۴۴ – ۰۲۱

۸۸۱۹۵۲۴۸ – ۰۲۱