مجتمع آموزشی جواهر ایران – دپارتمان پوشاک

مبتکر جدیدترین شیوه آموزش در کشور

با جواهر ایران حرفه‌ای شوید

آموزشگاه مد ایران آموزشگاه مد ایران آموزشگاه مد ایران
مد ایران

مجتمع آموزشی جواهر ایران

تهران-میدان آرژانتین ابتدای خیابان زاگرس ساختمان شرق پلاک ۹ واحد ۳

تلفن‌های تماس و مشاوره :

۸۸۴۴۰۰۷۶ – ۰۲۱

۸۸۱۹۵۲۹۳ – ۰۲۱

۸۸۱۹۵۲۹۶ – ۰۲۱

۸۸۱۹۵۲۴۴ – ۰۲۱

۸۸۱۹۵۲۴۸ – ۰۲۱