آموزشگاه جواهر ایران

افتخاری دیگر برای آموزشگاه جواهر ایران

مهندس شهروز باباعلیپور

تهیه و تدوین سوالات آزمونی طلاوجواهر سازمان فنی و حرفه ای کشور

افتخاری دیگر برای آموزشگاه جواهر ایران

آموزشگاه جواهر ایران

از مدرسه تا ساخت آینده ای بهتر با شما هستیم

تنها آموزشگاه مجری برگزارکننده دوره های آموزشی طلا و جواهر در مدارس تهران

افتخاری دیگر برای جواهر ایران

مجموعه تحقیقاتی و آموزشی برتر در امر اشتغال و کارآفرینی

آموزشگاه برتر کشور در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ آموزشگاه جواهر ایرانبا توجه به آموزشهای حرفه ای و تخصصی این مجموعه آموزشی و معرفی بیش از ۹۵ درصد از دانشجویان این مجموعه به بازار کار و همچنین قبولی ۱۰۰% دانشجویان این مجموعه آموزشی،سازمان فنی و حرفه ای کشور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳در سالن ۱۷ شهریور وزارت کار و امور اجتماعی بار دیگر و برای چندمین سال پی در پی مجموعه آموزشی جواهر ایران را به عنوان آموزشگاه برتر شناخته و از این مجموعه تقدیر کرد.

مبتکر جدیدترین شیوه آموزش طلا و جواهر

با آموزشگاه جواهر ایران حرفه ای شوید

آموزشگاه جواهر ایران

سازمان فنی و حرفه ای ilo
کانال اینستاگرام کانال تلگرام آموزشگاه جواهر ایران کانال ویدیویی آموزشگاه جواهر ایران

مجتمع آموزشی جواهر ایران

تهران-میدان آرژانتین ابتدای خیابان زاگرس ساختمان شرق پلاک ۹ واحد ۳ 

تلفنهای تماس و مشاوره :

۸۸۴۴۰۰۷۶

۸۸۱۹۵۲۹۳

۸۸۱۹۵۲۹۶